Mijn favorieten

Planschade

Planschade is, zoals de naam al zegt, vermogensschade of inkomensschade ontstaan na een wijziging van het bestemmingsplan. Deze schade wordt berekend door de oude en de nieuwe situatie te vergelijken.

Er zijn verschillende oorzaken voor planschade. U kunt bijvoorbeeld denken aan het wegnemen van uw vrije uitzicht en licht door de bouw van een zes verdiepingen hoog appartementencomplex voor uw woning.  

De aanvraag tot een vergoeding dient ingediend te worden bij het college van burgemeester en wethouders. Nadat een onafhankelijke beoordelingscommissie de situatie heeft beoordeeld, beslist het college op uw verzoek.

Als u het vermoeden heeft dat u recht heeft op een planschadevergoeding, neemt u dan gerust contact met ons op door een email te sturen naar info@pullesmakelaardij.nl of te bellen naar 024-3883338. Samen met u zoeken wij uit of u daadwerkelijk recht heeft op een vergoeding en wij helpen u bij het verkrijgen van deze vergoeding.